Finansjer

Pieniądze papierowe i elektroniczne

Przez wieki używano pieniędzy kruszcowych – złotych i srebrnych. W jaki sposób jednak powstały pieniądze papierowe?

Rozwój papierowego pieniądza wiąże się ściśle z bankami. W Europie, tego rodzaju instytucje zaczęły powstawać na obszarze Włoch. Bankierzy pożyczali zazwyczaj pieniądze na procent, które potem odzyskiwali z wyższym procentem. Przyjmowali również pieniądze od ludzi którzy chcieli je przechować. Z czasem, banki posiadające swoje filie w wielu miejscach, a czasem nawet wielu krajach, zaczęły wystawiać osobom udającym się w inne miejsce specjalne pełnomocnictwa na papierze. Na każdym takim dokumencie znajdowała się zapisana liczba pieniędzy, jaką dana osoba złożyła w banku, oraz poręczenie od jego kierownictwa, że osoba ta mówi prawdę. Po okazaniu tego dokumentu, drugi bank wypłacał pieniądze danej osobie. Tego rodzaju przedmioty były prekursorami współczesnych papierowych pieniędzy. Z czasem zaczęto umieszczać na nich różnego rodzaju zabezpieczenia, znaki wodne i podobnego rodzaju elementy, mające zapobiec ich podrobieniu. Te papierowe przedmioty stały się tak popularne, że wkrótce zaczęły one wypierać znane poprzednio pieniądze kruszcowe. Cały czas dokumentom tym odpowiadała jednak pewna suma złota zgromadzona w jakimś banku. Można było w każdym momencie zamienić posiadane dobra na przykład na sztabkę tego kruszcu. Z czasem nastąpiło „uwolnienie” kursu papierowych pieniędzy. Przestały one opowiadać konkretnej ilości złota w bankowym skarbcu. Do dziś jednak banki narodowe muszą mieć pokrycie pewnej części drukowanych pieniędzy w posiadanym złocie. Kilka, czy kilkanaście procent wartości wydrukowanych pieniędzy musi leżeć szczelnie zamknięte w postaci złotych sztabek.

Pod koniec dwudziestego i na początku dwudziestego pierwszego wieku nastąpił rozwój tak zwanych pieniędzy elektronicznych. Są to fundusze zgromadzone na koncie w banku, które można wypłacać za pomocą kart kredytowych. Tego rodzaju pieniądze istnieją więc w pamięci komputerów, mogą być przelewane, na inne konta, ale mogą również zostać wypłacone w odpowiednim momencie.