Finansjer

Inne dawne środki płatnicze

W niektórych krajach, zamiast pieniądza używano również na przykład skór zwierząt. Na obszarze Rosji, gdzie panujący klimat w zimie prowadzić może nawet do różnego rodzaju zmian, ciepłe skóry były kiedyś artykułem pierwszej potrzeby. Aby zabezpieczyć się przed mrozem szyto z nich grube płaszcze. Na obszarach wczesnośredniowiecznej Polski, w charakterze pieniądza używano płótna. Stąd wzięły się słowa takie jak: płacić, płacidła, opłata itp. Jako środka płatniczego używano również żelaznych ostrzy siekier. Skarb wczesnośredniowiecznych siekier odkryto na przykład na terytorium obecnego Krakowa, podczas wykopalisk na ulicy Kanoniczej. Liczne żelazne siekierki zostały tutaj zakopane w ziemi w wielkiej skrzyni, zapewne w celu uchronienia ich od zakusów złodziei, rozbójników, albo może wrogiej armii? Te zakopane środki dziś są już całkowicie przerdzewiałe, kiedyś stanowiły one jednak wielki majątek. Posiadacz tak wielkiej ich liczby musiał być naprawdę bogatym człowiekiem. Być może był to właśnie ten człowiek o którym kroniki mówiły: pogański książę silny bardzo, siedzący w Wiśle, pierwszy władca pogańskiego jeszcze Krakowa. Władcę tego zaatakowały wojska władców państwa wielkomorawskiego z południa. Może właśnie dlatego postanowił on schować swój skarb głęboko pod ziemią?