Finansjer

Najstarsze środki płatnicze

Idea pieniądza narodziła się w ludzkim społeczeństwie już dosyć dawno. Początkowo był to jakiś surowiec, pożądany przez wszystkich element który był dosyć cenny, ale nie za bardzo. Pożądany przez wszystkich, lub wszystkim potrzebny. Najstarsze społeczeństwa jako formy płatniczej używały na przykład muszelek, czy innego rodzaju elementów. Gdy udało się udomowić bydło, swego rodzaju środkiem płatniczym stały się właśnie krowy. Chcąc wyjść za mąż płacono na przykład posag za pannę młodą, w postaci kilkunastu krów. Tego rodzaju sposoby do dziś stosowane są na przykład w niektórych ubogich krajach. W niektórych bardzo biednych krajach arabskich środek płatniczy stanowią czasami na przykład wielbłądy. W innych krajach ekwiwalentem pieniądza była sól. W dawnych czasach surowiec ten był niezwykle przydatny. Nie istniały wówczas lodówki ani inne współczesne sposoby konserwowania żywności. Zazwyczaj, aby zakonserwować żywność pokrywano ją po prostu solą, albo na przykład moczono w beczce z solą. Właściwości konserwujące soli pozwalały więc na dłuższe przechowywanie pożywienia, a tym samym również często chroniły ludzi przed głodem. Jak istotny był ten surowiec świadczyć może niezwykłe w średniowieczu bogactwo kopalni soli w Wieliczce. Ta położona w pobliżu Krakowa kopalnia dostarczała trzecią część dochodów do królewskiego skarbca. Wydobyta w Wieliczce sól, sprzedawana później na targach Krakowa, wędrowała daleko do położonych w dużej odległości ziem. Kopalnia soli w Wieliczce funkcjonuje do dziś i szczyci się mianem najstarszego miejsca pracy na obszarze naszego kraju.