Finansjer

Finanse podstawą handlu

Finanse to obecnie niezwykle istotny element we wszelkiego rodzaju kwestiach związanych z naszym życiem. Pieniądze są swego rodzaju krwioobiegiem, elementem niezbędnym w wymianie handlowej.

pieniadzSwego rodzaju ekwiwalentem towarów, pracy włożonej w daną czynność, ceną towarów. Kwestie związane z wymianą handlową są od zawsze niezwykle istotne. W historii pieniądze zawsze stanowiły przedmiot wojen i konfliktów. Były one również ekwiwalentem władzy. Kto posiadał pieniądze, dostęp do surowców, elementów potrzebnych danemu społeczeństwu, ten od zawsze był  „na topie”.